Kuumasinkitysprosessi

 

Kuumasinkitystä käytetään terästen korroosiosuojaukseen. Se on ympäristöystävällinen prosessi, jossa teräkset suojataan sinkillä. Kuumasinkittäviä ovat kaikki tavalliset teräkset ja valuraudat

 

Ennen sinkitystä sinkittävästä teräksestä on poistettava epäpuhtaudet, kuten maali ja rasva. Tämän jälkeen teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suolahapossa. Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Jos kappaleessa on kuitenkin osia, joita ei haluta sinkitä(esim. kierteitä) voidaan ne kohdat maalata, jolloin sinkin tarttuminen estyy.

 
 

Peittauksen jälkeen kappale uitetaan huuhtelualtaassa, jonka jälkeen se upotetaan vielä juoksutealtaaseen. Juoksuteainekäsittelyn tarkoituksena on muodostaa kappaleen pintaan suolakerros, joka estää kappaletta hapettumasta ennen varsinaista sinkkikylpyä. Kappale kuivataan ennen sen upottamista sulaan sinkkiin. Suuren lämpötilamuutoksen johdosta kosteus reagoi voimakkaasti sulan sinkin kanssa ja saa sinkin räiskymään.

   

Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä ilmapusseja pääse syntymään. Sinkittävät kappaleet tulisi varustaa myös ripustuspaikoilla tai rei´illä.

   
Esimerkkejä tuuletusaukoista  

   

Esikäsittelyiden jälkeen kappale upotetaan sulaan (460°C )sinkkiin. Upotusaika on noin 2-5 minuuttia riippuen kappaleen mitoista ja massasta. Upotuksen aikana sinkkialtaan pinnasta poistetaan siihen noussut tuhka ja epäpuhtaudet, jotta ne eivät tarttuisi kappaleen pintaan sitä nostettaessa. Kappale on nostettava sinkkialtaasta oikealla nopeudella ja oikeassa kulmassa, jotta sinkki valuisi tasaisesti pois ja pinnasta tulisi tasainen. Teräksen reagoidessa sinkin kanssa sen pinnalle muodostuu suojaava sinkkikerros.

 
Sinkityksen jälkeen kappaleet jäähdytetään ja punnitaan. Lopuksi kappaleiden pinta tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa pinnoitteen paksuus mitataan magneettityökalulla.
 
Sinkki on pinnoitteena erittäin kestävä. Kuumasinkityllä pinnoitteella on hyvä kulutuskestävyys, kiinnipysyvyys ja korroosiosuojaus. Sinkki kykenee korjaamaan itsestään pieniä kolhuja. Kosteuden läsnä ollessa sinkki ja rauta muodostavat sähköisen parin, jossa sinkki epäjalompana toimii anodina ja rauta katodina. Sinkki liukenee kolhun ympärille ja saostuu teräksen pintaan suojaten sitä. Sinkillä on erittäin hyvä korroosionesto, jota voidaan vielä tehostaa maalaamalla sinkkipinnan päälle. Kuumasinkitty pinta on hyvä maalausalusta. Sinkkikerroksen paksuus on keskimäärin 60–150 mikrometriä. Sinkkipinta syöpyy keskimäärin 0.5-1 mikrometriä vuodessa.